درباره ما - یورمد

درباره ما

درباره ما

این پلتفرم بمنظور تسهیل پرداخت های شما عزیزان که نیازمند پرداخت در بستر ویزا و مستر میباشید طراحی و راه اندازی گردیده است . خواستگاه اصلی ما توانمندسازی افراد در ایران برای دسترسی به جهانی مملو از ابزارهای مالی است تا ارتباط شما عزیزان را با بستر پرداخت بین المللی سهل تر از همیشه کند. با ما می‌توانید جدیدترین روشهای پرداخت فرا مرزی مالی را با بهترین خاطره تجربه کنید.

ما در کنار شما موانع تحریمی پرداختهای مالی را کنار میزنیم. ارایه انواع مسترکارت‌، کارت‌ اعتباری مجازی، پرداختهای ارزی و گیفت‌کارت محدودیت دیوارهای تحریمهای مالی علیه شهروندان ایرانی را کنار زده و تعریفی نو از امکانات و توانایی های نظام پرداخت بین المللی را برای شما عزیزان در بستری امن فراهم می آورد.