نحوه انتخاب رنگ پیراهن

نحوه انتخاب رنگ پیراهن

برای خرید پیراهن رنگ اولین مولفه هست شما میتوانید برای پیراهن خود رنگی انتخاب کنید که متناسب یا هم رنگ شلوار باشد , ما یک جدول آماده کردیم که به شما رنگ های همخوان با هم را در یکجا برای شما نمایش میدهد

آبی با سفید

آبی با زرد

آبی با سیاه

سبز با زرد

سبز با قرمز تیره

سبز با سفید

قرمز با صورتی روشن

قرمز با سفید

کربنی با آبی روشن

کربنی با طوسی براق